ISMERJÜK MEG A FÁT!

A föld alatti rész

A gyökér szerepe
A föld feletti rész

Tő vagy gyökérnyak

Szár

A szár szerepe

A törzs vastagodása

A levél

A virág

A gyümölcs és a mag

Szó sincs róla, hogy belemélyednénk a növény részletes tanulmányozásába, annyi azonban elengedhetetlen, hogy ismerjük a növény különböző részeit és az azokat leíró legfontosabb szakkifejezéseket. Ahhoz, hogy jól megértsük a fa életét, s így jobban törődhessünk vele, ismernünk kell fő életfunkcióit és a fát alkotó egyes részek szerepét.

A növény egy föld alatti és egy föld feletti részből áll.

A föld alatti rész

A gyökerek alkotják a gyökérrendszer együttesét. Megkülönböztetjük a főgyökeret vagy -gyökereket, az oldalgyökereket és a hajszálgyökereket. A gyökér szerkezete eltér a szárétól. Jellemzője továbbá, hogy nincs benne klorofill. A gyökereket a földből óvatosan emeljük ki, hogy ne sérüljenek!

Azt is meg kell említenünk, hogy egyes esetekben a föld alatt nemcsak gyökeret találunk, hanem föld alatti szárat, amelyből a gyökerek kifejlődnek. Ilyen pl. a rizóma (páfrány, bambusz), a gumó (burgonya), a hagyma (tulipán).

A gyökér szerepe

A gyökér többféle funkciót tölt be.

- Rögzíti a növényt a földben. A növény rögzítése a fa méretétől függ. Szánvitásaink szerint a gyökerek által befont terület másfélszerese a fa föld feletti méretének, de természetesen mindez a környezeti feltételektől függ (szél, lejtő, a talaj vízáteresztő képessége).

- Felszívja a növény növekedéséhez nélkülözhetetlen vizet és oldott ásványi sókat. Ez a gyökér legfontosabb funkciója, ettől függ a növény élete.

- Bár ezt általában nem tudják, a gyökér is lélegzik. A vízinövényeket kivéve, melyek tökéletesen anaerob (tehát levegő, de nem oxigén nélküli) körülmények között élnek, a gyökerek lélegeznek, és szükségük van levegőre: ezért van az, hogy a túl tömör föld vagy a túlöntözés a növény fulladásos halálát okozhatja, a gyökerek elrothadnak, és nem tudják szerepüket betölteni.

A föld feletti rész

A meghatározás szerint a fa föld feletti része az, amit a talaj felett láthatunk. Két fő része különböztethető meg:

° Tő vagy gyökérnyak

A tő a fának közvetlenül a talaj szintjén található része, amely látszólag a rögzítési pont. A tő nagyon fontos, itt fut össze az összes gyökér és az összes ág. Ez a kapcsolódási pont a talajjal, amelyen a nedvek kötelezően áthaladnak. Ezen a szinten figyelhetjük meg a gyökér fás szövetének átalakulását a szárak felé, ezért nem szabad sem túl mélyen beásni a tövet, sem pedig túlságosan szabadon hagyni. A bonsai alakítása során letisztíthatjuk a tövet, s így szép képet kaphatunk a gyökerek kiindulásáról. Ezt az eljárást mindig fokozatosan kell végezni, nehogy a gyökereket hirtelen napténynek tegyük ki, ugyanis szerkezetük megváltozik.

° Szár

A fiatal szár zöld, és mindig függőlegesen növekszik. A ta esetében a szárat nagyon hamar vékony vagy vastagabb parás kéreg (vagy parafa) veszi körül, melynek feladata, hogy védje a szárat a hideg, a szárazság vagy a természetes balesetek ellen. Megkülönböztethetjük a főágat, mely mellékágakra vagy ágacskákra oszlik; a fa esetében ezek a fatörzs és a faágak.

A pálmafa fás szára, az el nem ágazó pálmatörzs, a fák törzs- és ágrendszere, a futónövények liánszerű szára, a föld alatt kúszó növények rizómája, a szamóca indája, a burgonya gumója, a tulipán hagymája botanikailag mind szárnak tekinthető.

A szár szerepe

A szárnak kettős szerepe van.

- Először is tartó funkciót tölt be, mely a fánál különösen fontos a korona súlya miatt. Ezt a támasztószerepet elsősorban a faszövet (más néven szívj biztosítja.

- A szár második funkciója a nedvek továbbítása. A gyökerek által felszívott nyers nedv (víz + ásványi sók) feljut a levélzet felé, a feldolgozott, cukortartalmú nedv pedig visszaáramlik a gyökerek felé.

Egy idős fa metszete három fő részt mutat

- Központi rész vagy bélszövet, amely nagyon kemény. Koncentrikus körök rajzolata díszíti, minden kör megfelel a fa egy életévének. Ez a halott, öreg fa, amelyben már nem kering nedv, továbbra is betölti azonban támasztó szerepét. Egyes nagyon öreg, odvas fák remekül elélhetnek az elpusztult bélszövet nélkül is, azonban nagyon érzékenyek a viharokra, és fennáll a veszély, hogy bármelyik pillanatban kidőlnek.

- A bélszövetet egy világosabb élő rész veszi körül, ez a fatest. Belső felét azok a "csövek" alkotják, melyek a nyers nedvet szállítják a gyökerektől a levelekhez; a külseje pedig a feldolgozott nedvet a levelektől a gyökérhez szállító háncsból áll. Ha tavasszal levágunk egy ágat, és az "könnyezik", azt a faháncsból kifolyó nedvcseppek okozzák.

A faháncs tehát kettős szerepet tölt be: a fa élő támasztéka, valamint a nedvek szállítója a gyökerektől a levelekig és vissza.

A legkülső rész, a kéreg nagyon erősen kötődik a háncshoz, annyira, hogy ha a kérget letépjük, jön vele a háncs is. A kéreg feladata a külső elemektől (hideg, meleg, állatok) való védelem. Ha a fa egész kerületén lehántjuk a kérget és a háncsot, egy darabig még tovább él a növény, mivel nyers nedvvel még táplálkozik, de a gyökerek elpusztulnak, mert a feldolgozott nedv hiányában nem tudnak fejlődni, s a fa végül kiszárad.

A kéreg felületén a fajra jellemző hasadások, repedések, csomók találhatók, melyek a fa lélegzését biztosítják. Ezek a rajzolatok jól láthatók pl. a fiatal cseresznyefákon.

A törzs vastagodása

A fa törzse az öregedéssel vastagodik. A komolyabb bonsai alakításánál is erre törekednek. A törzs vastagodását két perifériás kambium okozza.

Az első a kéregben található, neve fellogén. Ez biztosítja az öregedéssel lehámló kéreg megújulását (jól megfigyelhető pl. a platánfán).

A második a valódi kambium. Ez biztosítja a törzs vastagodását a fa és a háncs termelésével.

° A levél

A levél jellemzi és teszi széppé a fát. Mérsékelten növekszik, s a bonsai esetében még ezt a növekedést is fékezni igyekszünk.

A levél erezettel rendelkező levéllemezből, a levéllemezt a szárhoz kötő levélnyélből és a levélnyelet a szárhoz kapcsoló levélhüvelyből áll.

A levelek alakja nagyon különböző, s a növényfajt jellemzi.

Az alábbi tábla a különböző levéltípusokat mutatja be.


A fenyő tűje is levél.

Fontos, hogy ismerjük a levelek elhelyezkedését a száron.

Átellenes, szórt és örvös levélállásokat különböztetünk meg.

A levél és a szár jelentősen módosulhat.

Átalakulhatnak kaccsá (szőlő), tövissé (borbolya, akác, kaktusz), húsos pikkellyé (liliom) vagy virágrésszé.

Lombhullatónak nevezzük azt a fát, amely télen lehullatja leveleit. Ellenkező esetben örökzöld, ide tartozik majdnem minden tűlevelű fa. A levél lényeges szerepet tölt be a növény életében. A fotoszintézis színhelye. Ez a funkció egy zöld színanyag, a klorofill jelenlétének köszönhető. Többek között biztosítja a növény légzését és párologtatását. A felnőtt fa naponta több száz liter vizet párologtat el ily módon.

A nyers nedv a gyökerek által felszívott vízből és ásványi sókból áll.

A feldolgozott nedv cukrokat tartalmaz, melyeket a növény a levegő szén-dioxidjának segitségével termel.

Mindez megmutatja, mire lesz szüksége bonsaiunknak az élethez és a fejlődéshez.

A fotoszintézis a következő eljárásnak felel meg:
Víz + a levegő szén-dioxidja + napenergia (fény és hő) = szénhidrátok + oxigén


° A virág

A virág a növény szaporítószerve. Kocsányon helyezkedik el.

Általában a virág részei a következők:

- a zöld csészelevelek alkotta csésze, mely a virágot bimbó korában védi

- a gyakran élénk színű szirmokból álló párta - a porzószálak adják a pollent

- a magházból kinyúló termő és bibeszál, ebből fejlődik ki a gyümölcs.
nevezzük. Ha a hím-és nővirágok külön egyedeken találhatók, a növény kétlaki (pl. magyal), ez azonban ritka.

A megtermékenyülés úgy játszódik le, hogy külső (rovar, szél) segítséggel a pollen a bibére kerül, majd az ivarsejtek egyesülnek. A virág elhervad, és a magot tartalmazó magház gyümölccsé fejlődik. Általában a virágok kétivarúak, de előfordul az is, hogy külön hím- és nővirágok találhatók egyazon növényen (pl. mogyoróbokor). Ebben az esetben a növényt egylakinak nevezzük. Ha a hím- és nővirágok külön egyedeken találhatók, a növény kétlaki (pl. magyal), ez azonban ritka

Ha a bonsaion (pl. almafán) gyümölcsöket kívánunk nyerni, gyakran saját magunknak kell elvégeznünk a megporzást. Ehhez egy ecsettel finoman leemeljük a pollent a porzóról és áthelyezzük a termőre. Erre az eljárásra akkor van szükség, ha nincs a megtermékenyítést elvégző rovar.

° A gyümölcs és a mag

Ha a gyümölcs megnőtt és megérett, a gyümölcsben lévő mag biztosíthatja a faj továbbélését, és a ciklus újrakezdődhet egy fiatal növénnyel. A mi almafánk esetében a gyümölcs az alma, a mag pedig az almamag.